Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FINDRI

Značenje i porijeklo prezimena FINDRI: Odakle potječe?Prezime Findri ima zanimljivo porijeklo te je svoju popularnost zaslužilo u sjevernoj Hrvatskoj. Riječ je o prezimenu koje nije toliko rašireno,