Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FERČEC

Prezime FERČEC rijetko se susreće u Hrvatskoj, a najviše je zastupljeno u sjevernom dijelu Hrvatske, posebice u Međimurju. Prezime se sastoji od dva dijela - FER i ČEC.Prema nekim izvorima, riječ F

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FERČEC

Značenje i porijeklo prezimena FERČEC: Odakle potječe?Prezime FERČEC svoje korijene vuče iz Hrvatske, a točnije iz sjeverozapadnog dijela zemlje. Ime FERČEC nastalo je od imena Ferenc koje je mađars