Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FEDEL

Prezime FEDEL je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Njegovo porijeklo seže u prošlost, a svoju popularnost steklo je u raznim dijelovima svijeta. U ovom članku ćemo se bav