Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FARAC

Značenje i porijeklo prezimena FARAC: Odakle potječe?Prezime FARAC svoje je korijene pronašlo u Hrvatskoj te se može pronaći u različitim dijelovima zemlje, poput Istre, Dalmacije, Like, te u Bosni