Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FAGNJEN

Prezime Fagnjen, premda nije često, može se pronaći u različitim dijelovima svijeta. Njegovo porijeklo nejasno je, a ima nekoliko teorija o tome odakle dolazi. Prema jednoj od teorija, prezime Fagnjen