Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FAFLJA

Značenje i porijeklo prezimena FAFLJA: Odakle potječe?Prezime FAFLJA rijetko je i nije često u upotrebi. No, oni koji ga nose zasigurno su zainteresirani za njegovo značenje i porijeklo. Prezime FAF