Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ERDEŠI

Prezime ERDEŠI je prezime koje ima veoma zanimljivo porijeklo i koje se danas može pronaći u mnogim zemljama širom svijeta. Značenje ovog prezimena potiče od mađarskog jezika, što nam ukazuje na njego