Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena EMIĆ

Prezime EMIĆ ima podrijetlo u Bosni i Hercegovini te se rijetko može pronaći izvan granica države. Ovo prezime pripada skupini prezimena koja su nastala od imena ili nadimaka, a u ovom slučaju radi se