Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DŽAPO

Prezime DŽAPO je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali ga možemo pronaći u nekoliko krajeva, poput Dalmacije, Like i Slavonije. Njegovo porijeklo nije sasvim jasno, ali postoje neke teorije o tome odakle