Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐUZEL

Prezime Đuzel je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj, a ima tursko porijeklo. Ovo prezime je vrlo zanimljivo jer je nastalo kao posljedica dugogodišnjeg utjecaja Osmanlijskog