Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DUPIN

Značenje i porijeklo prezimena DUPIN: Odakle potječe?Prezime Dupin jedno je od brojnih prezimena koja su se pojavila u Hrvatskoj tijekom srednjeg vijeka. Prezime Dupin može se pronaći u različitim d