Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DUJAN

Značenje i porijeklo prezimena DUJAN: Odakle potječe?Prezime DUJAN je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji. Prema nekim izvorima, prezime DUJAN potječe od latinske riječi "duci