Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DRGA

Prezime DRGA potječe iz Hrvatske i ime je koje se može povezati s poviješću i kulturom ovog područja. Prezime DRGA se može naći u raznim dijelovima Hrvatske, iako se češće susreće u kontinentalnom dij