Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DOMBAJ

Prezime Dombaj zvuči jako zanimljivo, ali što nam zapravo znači? Odakle potječe ovo prezime koje se danas može naći u raznim dijelovima svijeta, ali najviše u Hrvatskoj?Prezime Dombaj ima svoje kori