Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DETEL

Prezime DETEL jedno je od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. No, iako je broj ljudi koji nose ovo prezime mali, oni su ipak značajan dio naše povijesti. No, odakle potječe ime DETEL i št