Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DESPIĆ

Prezime Despić ima zanimljivo značenje koje je povezano s nekadašnjom praksom davanja nadimaka ljudima kako bi se lakše razlikovali od drugih. Prezime Despić se sastoji od dva dijela: "des" i "pić". "