Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DERVIĆ

Prezime DERVIĆ ima svoje korijene u islamskoj tradiciji te nosi duboku simboliku. Derviši su bili poznati kao pripadnici sufizma, mistične grane islama koja naglašava unutarnje duhovno iskustvo i pove