Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DERIFAJ

Prezime DERIFAJ jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje ima specifično značenje. Prezime se sastoji od dvije riječi, "deri" i "faj", a značenje mu se može prevesti kao "koža koja se ljušti". O