Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐANOVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena Đanović su zanimljive teme koje mnoge ljude zanimaju. Prezime Đanović je jedno od najčešćih prezimena u Srbiji, a također se može pronaći i u drugim dijelovima Balkana.