Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DAIĆ

Prezime DAIĆ, kao i mnoga druga prezimena, ima svoje značenje i porijeklo. Ovo prezime se može naći u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te u Srbiji, a prema nekim izvorima, potječe od turske riječi "dahi