Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĆUS

Prezime Ćus je relativno rijetko u Hrvatskoj i uglavnom se javlja na području Dalmacije. Prema nekim izvorima, porijeklo prezimena Ćus može se povezati s turskim osvajanjem Dalmacije u 16. stoljeću. T

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČUS

Prezime ČUS je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj te se relativno rijetko pojavljuje. Ipak, ono ima svoje značenje i porijeklo koje se može povezati s područjem Istre i Kvarnera.Prema dos