Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CUPAR

Prezime CUPAR je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj, ali i u nekim drugim dijelovima svijeta. Značenje ovog prezimena je povezano s nekoliko mogućih etimoloških izvora.Jedn