Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CUKAR

Prezime Cukar je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim istraživanjima, ujedno je i jedno od najstarijih. Prezime Cukar može se pronaći u gotovo svim dijelovima Hrvatske, a najviše ih ži