Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CREVAR

Prezime CREVAR spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi tek nešto više od 100 osoba s ovim prezimenom. Iako je prezime rijetko, on