Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĆOSO

Prezime Ćoso je jedno od najčešćih prezimena u Hercegovini, posebice u području oko grada Mostara. Prema nekim izvorima, porijeklo prezimena može se povezati s turskim jezikom, gdje riječ "çoso" znači