Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena COLJAK

Prezime Coljak je jedno od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Ono se sastoji od dva dijela: "col" i "jak". Prema nekim izvorima, riječ "col" potječe od turske riječi "çolak", što znači "obućar".