Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CIKOŠ

Prezime CIKOŠ jedno je od brojnih prezimena koje se mogu pronaći u hrvatskoj genealogiji. Ovo prezime ima slavensko porijeklo, a može se pronaći kod Hrvata u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama popu