Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CICAK

Prezime CICAK vrlo je rašireno u Hrvatskoj te se često može čuti i u drugim dijelovima Balkana. No, odakle zapravo potječe ovo prezime?Prema nekim izvorima, prezime CICAK može potjecati od istoimeno