Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CERIĆ

Prezime CERIĆ je relativno rašireno u Bosni i Hercegovini te se nalazi među 20 najčešćih prezimena u toj zemlji. Prema nekim izvorima, porijeklo prezimena vodi se iz riječi "cer", što u srednjovjekovn