Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUTINA

Prezime BUTINA je jedno od onih prezimena koja su vrlo česta u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama. Prezime BUTINA potječe iz latinskog jezika, a značenje ovog prezimena je "malena bačva ili kanta". Pr