Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUTI

Prezime BUTI ima zanimljivo porijeklo koje seže u prošlost. Kao i mnoga prezimena, i ovo je nastalo od nekog osobnog imena ili nadimka. Pretpostavlja se da je korijen ovog prezimena u Italiji.Riječ