Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BULJ

Prezime Bulj spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj, a prema podacima iz 2019. godine, u Hrvatskoj živi svega 61 osoba s ovim prezimenom. Prezime Bulj nije karakteristično samo za Hrvatsku,