Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUGARSKI

Prezime Bugarin dolazi od riječi "bugar", što znači "Bugarin" ili "Bugar". To prezime u Hrvatskoj se najviše može pronaći u Dalmaciji i Slavoniji.Prezime Bugarin je povezana s Bugarskom, koja je zem