Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUDOR

Prezime BUDOR, koje se danas relativno rijetko susreće, ima zanimljivo podrijetlo i značenje. Riječ je o prezimenu koje se najčešće povezuje s područjem Međimurja, ali se može pronaći i u drugim dijel