Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUDIN

Prezime BUDIN spada u skupinu prezimena koja su nastala od imena biljaka. Budin dolazi od imena bude ili budeč, biljke koja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima. Prezime Budin se prvi put spomin