Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRONIĆ

Prezime Bronić spada u kategoriju prezimena koja su nastala od nekog imena ili nadimka. U ovom slučaju, pretpostavlja se da prezime Bronić potječe od imena Bruno ili od nadimka brončar, što bi značilo