Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BREZAR

Prezime BREZAR jedno je od brojnih prezimena koja se nalaze u Hrvatskoj. No, što zapravo znači ovo prezime i odakle potječe?Prema nekim izvorima, prezime BREZAR dolazi od riječi "breza" - stabla koj