Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOŽANJA

Značenje i porijeklo prezimena BOŽANJA: Odakle potječe?Prezime Božanja ima svoje korijene u hrvatskoj etimologiji riječi "božanstvo" ili "božanski". Prezime se sastoji od dvije riječi "Boža" i "nja"