Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOTAK

Prezime Botak ima svoje korijene u slovačkom jeziku, a nastalo je od riječi "bot" što u prijevodu znači "čamac". Prezime Botak je dakle, nastalo kao naziv za osobu koja se bavila izradom i korištenjem