Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOGOJEVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena BOGOJEVIĆ: Poreklo i značenje imenaPrezime Bogojević sastoji se od dva dijela: imena Bogoje i sufiksa -ević. Ime Bogoje, prema nekim izvorima, dolazi od riječi "bog" š