Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOGOJE

Prezime Bogoje ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže unazad u prošlost. Prema nekim izvorima, prezime Bogoje potječe od imena Bogoje, koje je bilo u upotrebi u vrijeme kada se još nisu koristi