Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BLAŽIN

Prezime Blažin jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Njegovo porijeklo seže u srednji vijek, a izvorno je bilo u upotrebi kao osobno ime. Prezime Blažin nastalo je od imena Blaž, koje je pak nasta