Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BILJAKA

Prezime Biljaka je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, ali ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prema nekim izvorima, prezime Biljaka potječe od riječi "biljaka" koja se odnosi na zbirku biljaka il