Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEZER

Prezime BEZER je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je zato zanimljivo zbog svog porijekla i značenja. Ovo prezime se najčešće pojavljuje u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju i o