Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEUS

Prezime Beus je jedno od manje rasprostranjenih prezimena u Hrvatskoj, ali i dalje ima određenu važnost za one koji ga nose. Ovo prezime potječe iz riječi "beo" što znači bijelo, a najvjerojatnije je

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEUS

Značenje i porijeklo prezimena BEUS: Odakle potječe?Prezime Beus vrlo je rijetko u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima, potječe iz Njemačke. Međutim, prema drugim izvorima, prezime Beus ima slavensko