Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEŠLJIĆ

Prezime BEŠLJIĆ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali to ne znači da nije zanimljivo i bogato povijesnim događajima. Prezime BEŠLJIĆ ima svoje korijene u području Like, a postoje nekol