Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERONJA

Prezime Beronja prilično je rijetko u Hrvatskoj, a ima ga najviše u sjeverozapadnom dijelu zemlje. Prema nekim izvorima, porijeklo prezimena je tursko, dok drugi navode da je proizašlo iz imena Beron