Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERKET

Prezime BERKET može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, ali najčešće se pojavljuje u sjevernoj Europi i Sjevernoj Americi. Zanimljivo je da je ovo prezime nastalo kao nadimak za osobu koja je