Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERIĆ

Prezime Berić jedno je od brojnih prezimena koja su karakteristična za područje Bosne i Hercegovine. Ovo prezime je vrlo zanimljivo i ima svoje korijene koji se protežu kroz stoljeća. Ime Berić poveza