Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERAN

Prezime BERAN je relativno često prezime u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. No, odakle to prezime potječe i što ono znači?Prema nekim izvorima, prezime BERAN potječe od njemačke riječi